ÚVOD AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR PROJEKTY STAVEB PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KVALIFIKACE KONTAKTY A PARTNEŘI

ÚVOD

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • A. Autorizovaný inspektor
  • B. Projekty staveb
  • C. Poradenství ve výstavbě
  • D. Zadávání zakázek

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR

Na základě § 117 stavebního zákona může autorizovaný inspektor nahradit stavební povolení certifikátem, který vydá po kontrole projektové dokumentace a příslušných dokladů potřebných pro realizaci stavby. Tento postup umožňuje odstranit řadu byrokratických překážek a výrazně urychluje zahájení stavby. Podrobnější informace o nabízené službě jsou uvedeny pod záložkou AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR.

PROJEKTY STAVEB

Přípravné a projektové práce se zaměřením na rekonstrukce, adaptace a dostavby starších budov a se specializací na obnovu památek. Nabízím zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně specializovaných profesí, obstarání příslušných povolení, pomoc při výběru dodavatele a autorský dozor při realizaci stavby. Informace o dosavadní projektové praxi jsou uvedeny pod záložkou PROJEKTY STAVEB.

PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ

Metodická a organizační pomoc stavebníkům při přípravě a realizaci staveb a stavebních prací. V rámci činnosti autorizovaného inspektora také spolupráce s investory při projektové a organizační přípravě staveb vyžadujících stavební povolení. Podrobnější informace o nabízené službě jsou uvedeny pod záložkou PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ.

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zadávání zakázek na stavební práce pro veřejnésoukromé zadavatele. Metodika zadávacího řízení byla konzultována a formálně posouzena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tato metodika zaručuje klientům vyloučení vnějších negativních vlivů, které by mohly ohrozit regulérnost zadávacího řízení a jeho výsledek. Podrobnější informace o nabízené službě jsou uvedeny pod záložkou ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK.

KVALIFIKACE

Kvalita a profesionalita nabízených služeb je podložena dlouholetou praxí v oblasti výstavby z pozic projektanta, investora, zadavatele zakázek i zástupce obecní samosprávy. Podrobnosti jsou uvedeny pod záložkami KVALIFIKACE a PROJEKTY STAVEB.

© copyright 2007