ÚVOD AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR PROJEKTY STAVEB PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KVALIFIKACE KONTAKTY A PARTNEŘI

KVALIFIKACE

VZDĚLÁNÍ

1968 – 1974  VŠ – ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor architektura
1976 – 1978  PG – ČVUT v Praze, fakulta architektury, obor Rekonstrukce a ochrana památek

ODBORNÁ PRAXE

1974  září až říjen SÚRPMO – pomocný projektant
1974 – 1984  Obnova památek – samostatný projektant
1985 – 1990  Projektový ústav Českého svazu výrobních družstev – samostatný projektant
1990  leden až listopad – soukromý projektant
1990 – 1994  starosta MČ Praha 2, předseda komise územního rozvoje MČ Praha 2
1994 – 1995  člen zastupitelstva HMP, předseda výboru územního rozvoje HMP
1998 – 2000  Praha – kulturní město Evropy roku 2000 o.p.s. – tajemník komise architektury
1995 – 2004  podnikatel – Projektová činnost ve výstavbě
2005 – 2007  Národní památkový ústav – vedoucí odboru péče o nemovitý majetek
2008  podnikatel - rozsah činnosti je uveden pod záložkou ÚVOD

OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

  • Osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem - MMR, evidenční číslo 0024
  • Osvědčení o autorizaci - Česká komora architektů, pořadové číslo ČKA 03 213
  • Živnostenský list Ev. č. 310002-512769421 – Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců
© copyright 2007