ÚVOD AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR PROJEKTY STAVEB PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KVALIFIKACE KONTAKTY A PARTNEŘI

PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ

Nabízím poradenskou činnost pro stavebníky a investory ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační přípravy staveb.

Metodická pomoc při plánování stavby, orientace v právních předpisech, obstarání potřebných podkladů a průzkumů, zjištění místních podmínek důležitých pro povolení stavby, konzultace s dotčenými orgány a osobami, vyjasnění požadavků příslušných správních orgánů.

V rámci projektové přípravy konzultace s klientem a se zhotovitelem projektové dokumentace. Smyslem těchto konzultací je koordinace požadavků stavebníka a projektanta s požadavky veřejné správy a dotčených osob (zajištění ochrany veřejných i soukromých práv a zájmů). Výsledkem této koordinace má být vypracování bezkolizní dokumentace a její úspěšné projednání a následně vydání příslušného správního rozhodnutí (územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, certifikát autorizovaného inspektora).

Uvedené poradenské služby mohu poskytovat také u staveb, pro které bude stavebník požadovat služby autorizovaného inspektora (viz záložka AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR).

U ostatních staveb nabízím standardní inženýrskou činnost. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a s účastníky řízení, zastupování stavebníka v územním a stavebním řízení, obstarání potřebných povolení a rozhodnutí, zpracování podkladů pro výběr dodavatele stavby.

Cena za poskytované služby bude sjednána dohodou dle rozsahu a složitosti zakázky, ceny budou kalkulovány na základě výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT.

© copyright 2007