ÚVOD AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR PROJEKTY STAVEB PORADENSTVÍ VE VÝSTAVBĚ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KVALIFIKACE KONTAKTY A PARTNEŘI

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Nabízím služby v oblasti zadávání zakázek na stavební práce veřejným i soukromým zadavatelům.

SLUŽBY VEŘEJNÝM ZADAVATELŮM

Zastupuji klienta (zadavatele) v procesu zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. na základě mandátní smlouvy a plné moci:

  1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (předpokládaná hodnota zakázky pod 6 mil Kč) formou výběru z několika vyzvaných dodavatelů
  2. zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (předpokládaná hodnota zakázky 6 až 20 mil. Kč) formou zjednodušeného podlimitního řízení
  3. zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (předpokládaná hodnota zakázky nad 20 mil. Kč) formou otevřeného řízení se zveřejněním v centrálním informačním systému.

SLUŽBY SOUKROMÝM ZADAVATELŮM

Poskytuji organizační a odbornou pomoc stavebníkovi při výběru dodavatele stavebních prací. Soukromí a jiní neveřejní zadavatelé zakázek nejsou vázáni postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., pokud financují zakázku převážně z neveřejných (soukromých) finančních zdrojů. Těmto zadavatelům nabízím metodickou pomoc a organizaci výběrového řízení s cílem nalezení co nejkvalitnějšího a nejlevnějšího dodavatele stavby.

CENY ZA SLUŽBY

zakázky s předpokládanou hodnotou pod 6 mil. Kč10.000 – 20.000 Kč
zakázky s předpokládanou hodnotou 6 – 20 mil. Kč20.000 – 30.000 Kč
zakázky s předpokládanou hodnotou nad 20 mil. Kčindividuálně

V uvedených cenách jsou zahrnuty všechny náklady poskytovatele sjednané služby. V těchto cenách nejsou zahrnuty pouze náklady na ty úkony, které provádí klient v rámci své spolupráce v zadávacím řízení. Tyto náklady budou vždy specifikovány v mandátní smlouvě (např. náklady na zveřejňování jednotlivých fází zadávacího řízení v centrálním informačním systému).

SPOLUPÁCE KLIENTA V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Poskytovatel služby (mandatář) připraví a zorganizuje zadávací řízení podle pokynů klienta. Může provést všechny fáze zadávacího řízení na základě plné moci klienta (mandanta) kromě těch úkonů, ve kterých musí klient jako vyhlašovatel zadávacího řízení vystupovat vlastním jménem. Pro tyto úkony připraví mandatář pro klienta všechny potřebné podklady a dokumenty. Při zahájení a v průběhu zadávacího řízení bude klient poskytovat mandatáři nezbytnou spolupráci tak, aby bylo možné splnit všechny povinnosti zadavatele v závazných termínech.

© copyright 2007